Asesoramento forestal

Tramitación e xestión de subvencións
Realizamos a tramitación de subvencións e axudas oficiais tanto para propietarios forestais como para as empresas rematantes. Dende a súa solicitude ata a súa xustificación.
Asesoramento Forestal
Asesoramos a propietarios forestais en todas as tarefas propias dun silvicultor profesional: plantacións, repoboacións, poda, certificación forestal, etc. Antes de plantar a túa finca, ponte en contacto con E-MONTE.
Asesoramento Legal e Fiscal
Asesoramento legal e fiscal en calquera ámbito relacionado co sector forestal.
Intermediación na compra/venda de madeira
Encargámonos de asesorar ao propietario forestal/comunidade de montes no proceso de compra/venda de madeira.