O sector forestal no Ulla Tambre Mandeo

O Grupo de Desenvolvemento Rural GDR Ulla Tambre Mandeo (GDR UTM), formado por diversas entidades dos concellos de Melide, Santiso, Toques, Sobrado, Arzúa, Touro, O Pino, Boimorto e Vilasantar, publicou recentemente no seu blog unha pílula informativa sobre o sector forestal.

Podedes acceder á mesma, premendo no seguinte enlace.

En www.emonte.es non queremos perder a ocasión de destacar algún datos que se recollen na mencionada pílula.

Nos concellos que forman parte do GDR UTM  a superficie forestal no ano 2011 (53%) é inferior á media galega (59%).

Toques, Sobrado, Touro e O Pino contan cunha superficie forestal por riba da media galega.

A distribución dos montes veciñais non é homoxénea: no 55,56% dos concellos non existe ningunha comunidade, no 33,33% existe unha comunidade, e en tan só un concello (Toques) existen 8 comunidades de montes.

A través de www.emonte.es, os propietarios forestais dispoñen dunha ferramenta para poder vender a madeira do seu monte.

Fonte: GDR Ulla Tambre Mandeo http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/

 


El Grupo de Desenvolvemento Rural GDR Ulla Tambre Mandeo (GDR UTM), formado por diversas entidades de los ayuntamientos de Melide, Santiso, Toques, Sobrado, Arzúa, Touro, O Pino, Boimorto y Vilasantar, ha publicado recientemente en su su blog una píldora informativa sobre el sector forestal.

Puedes acceder a la misma, haciendo clic en el siguiente enlace.

En www.emonte.es no queremos perder la ocasión de destacar alguno de los datos que se mencionan en la píldora.

En los ayuntamientos que forman parte del GDR UTM la superficie forestal en el año 2011 (53%) es inferior a la media gallega (59%).

Toques, Sobrado, Touro y O Pino destacan por encima de la media en cuanto a superficie forestal.

La distribución de los montes vecinales non es homogénea: en el 55,56% de los ayuntamientos no existe ninguna comunidad, en el 33,33% existe unha CCMMVV, y en tan solo uno (Toques) existen 8 comunidades de montes.

A través de www.emonte.es, los propietarios forestales disponen de una herramienta para poder vender la madera de su monte.