O que os nosos bosques poden aportar á Lexislatura

Un total de 25 entidades vinculadas co sector forestal español uníronse baixo a iniciativa Juntos por los bosques para elaborar unha proposta na que en primeiro lugar se resume o que supoñen os bosques, e toda a riqueza que aportan á sociedade. E en segundo lugar, se propoñen cinco puntos de actuación primordiais para os primeiros cen días de Goberno. Dito documento está destinado a todas as formacións políticas con representación parlamentaria.

5 medidas prioritarias

  1. Constituír o Consello Forestal Nacional como órgano consultivo en materia de montes e política forestal.
  2. Asegurar unha dotación idónea para o sector forestal nos presupostos do 2017.
  3. Posta en marcha efectiva do Passfor (Plan de activación socioeconómica del sector forestal).
  4. Proposta de medidas en IRPF, imposto de sociedades, imposto sobre o patrimonio e imposto sobre sucesións co obxectivo de conseguir unha xestión forestal sostible e a mobilización dos recursos.
  5. Axenda de traballo de lexislatura en asuntos forestais.

Podes acceder ao documento completo premendo aquí.

Firmantes do documento:

 


Un total de 25 entidades vinculadas con el sector forestal español se unieron bajo la iniciativa Juntos por los bosques para elaborar una propuesta en la que en primer lugar se resumen los beneficios de los bosques, y toda la riqueza que aportan a la sociedad. Y en segundo lugar, proponen cinco puntos de actuación prioritarios para los primeros cien días de gobierno. Dicho documento está destinado a todas las formaciones políticas con representación parlamentaria.

5 medidas prioritarias

  1. Constituir el Consejo Forestal Nacional como órgano consultivo en materia de montes y política forestal.
  2. Asegurar una dotación idónea para el sector forestal en los presupuestos del 2017.
  3. Puesta en marcha efectiva del Passfor (Plan de activación socioeconómica del sector forestal).
  4. Propuesta de medidas en IRPF, impuesto de sociedades, impuesto sobre el patrimonio e impuesto sobre sucesiones con el objetivo de conseguir una gestión forestal sostenible y la movilización de los recursos.
  5. Agenda de trabajo de legislatura en asuntos forestales.

Puedes acceder al documento completo pinchando aquí.