O GO eMonte participou na Xornada de Divulgación de Resultados dos Grupos Operativos en Galicia

O pasado xoves 19 de outubro de 2017, tivo lugar na Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela a “Xornada de divulgación de resultados: Grupos Operativos en Galicia”, na que se deron a coñecer os resultados dos proxectos dos Grupos Operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI) en materia de produtividade e sustentabilidade agrícola, promovidos pola Xunta de Galicia, a través da Consellería do Medio Rural.

Tralo acto inaugural, a Xornada dividiuse en 3 bloques.

  1. Dixitalización
    Este bloque estivo moderado por Roberto Lamas (Xestor de Campus Terra) e nel presentáronse os resultados de 5 grupos operativos que traballaron nos seguintes campos: “Deseño de ferramentas para minimizar o impacto sobre o medio natural nas aplicacións de xurro de explotacións de porcino”; “Deseño dunha aplicación informática para a mellora na xestión de terras da Cooperativa CUSOVIAME”; “Integración de datos multiespectrales y agroclimáticos en la gestión de un viñedo como apoyo a la toma de decisiones en viticultura de precisión”; Puesta a punto de la técnica de riego por goteo como base para la producción sostenible de los cultivos en A Limia”. Dentro deste bloque tamén lle tocou a quenda ao Grupo Operativo eMonte no que presentamos todas as novidades do proxecto eMonte.es
  2. Economía Circular
    Este bloque estivo moderado por Emilio Manuel Martínez (Técnico Xestión I+D+i USC) e presentáronse os resultados dos proxectos: “Granjas de leche gallegas en armonía con la naturaleza y biodiversidad agraria”; “Alternativas para la biogestión de purín de porcino para la fertilización agrícola”; “Nuevas alternativas de cultivo para la comarca de A Limia”; “Viabilidad del aprovechamiento integral de los bosques de castaños de la cooperativa.”
  3. Produción primaria.
    Este último bloque estivo moderado por Pedro Fiz (Xestor do Campus Terra) e presentáronse os resultados dos proxectos: “Estudio de una planificación moderna de una plantación de castaños para fruto en ecológico”; “El Dorado Verde”; “Mejora de la producción y de la calidad proteica de los forrajes mediante el desarrollo de técnicas que incrementen la eficiencia en la utilización del nitrógeno”; “Creación de una metodología para optimizar la producción de carne de terneros procedentes de Agrigga Carne, S.C.G”; “Proyecto leche plus: valorización de la leche de vacuno producida en explotaciones ecológicas y convencionales de Galicia”.

Esta Xornada foi moi positiva para a posta en común entre todos os asistentes dos resultados dos proxectos de innovación do eido agroforestal impulsados en Galicia nas últimas datas.