Medio Rural subasta 30 lotes de madeira na provincia de A Coruña

A Consellería do Medio Rural publicou a convocatoria dunha poxa de 30 lotes de madeira de montes de xestión pública ao longo da provincia de A Coruña, cun prezo de saída de  298.906 Euros.

12.029 m3 véndense na modalidade de risco e ventura, e pola contra 2.990 toneladas véndese a resultas.

Os máis de 35.000 pés en venda proceden dos concellos de Mañón, Culleredo, Muros, Lousame, Noia, Boiro, Pobra do Caramiñal, Ribeira, Porto do Son, Coristanco, Toques e Carnota.

Os motivos da corta son variados: uns lotes están en quenda, outros víronse afectados por un incendio forestal, noutros pretende realizarse un clareo e tamén hai casos nos que a corta se produce para adaptarse ás distancias legalmente vixentes.

O piñeiros está presente en 29 dos 30 lotes á venta, coas súas variedades(Pinus pinaster, radiata, sylvestris). Outras especies incluídas nalgún dos lotes é o carballo, biduiero, acacia, e eucaliptos (con diferentes variedades).

Máis información sobre as condicións da convocatoria no seguinte enlace:

http://mediorural.xunta.gal/areas/forestal/producion_e_industrias/poxas/