e-Monte participou en ExpoOrdes 2016

e-Monte participou os días 22, 23 e 24 de abril en ExpoOrdes 2016 – XXVII  Degustación do Champiñón. Ao longo desta fin de semana  a vila ordense acolleu arredor de 32.000 persoas que puideron coñecer os máis de 160 postos distribuídos por diferentes espazos temáticos, como a feira multisectorial, a de artesanía, a mostra de maquinaria agrícola e o I Salón de Moda e Eventos.

Un gran número de asistentes acercáronse ao stand de www.emonte.es para coñecer en profundidade o funcionamento da primeira plataforma de compra e venda de madeira de Galicia.

Propietarios procedentes de diferentes puntos de Galicia e con madeira de eucalipto, de pino, de carballo, etc. para vender, valoraron moi positivamente a plataforma, xa que permite vender a madeira ao mellor prezo e ademais coa máxima comodidade posible.

Funcionamento de e-Monte

Aqueles propietarios que desexen vender madeira, só teñen que rexistrarse na plataforma, e cubrir un sinxelo formulario (nome da finca, superficie, especie principal, referencia catastral, etc). Unha vez feito isto, o propietario recibirá por correo postal un cartel de e-Monte que ten que colocar na finca. Finalmente só ten que facer unhas fotografías da finca e subilas á plataforma.

A partir de entón os propietarios xa non teñen que facer nada máis. As empresas rexistradas en e-Monte recibirán unha alerta de que hai un lote dispoñible, e poderán chegar á finca sen necesidade de ir acompañados do propietario forestal. Isto é posible grazas a APP de e-Monte.  Cubicarán e valorarán a madeira como do xeito tradicional, e se están interesadas realizarán ofertas a través da plataforma, entrando así a funcionar un mecanismo de poxa, na que o propietario sempre ten a última palabra.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

e-Monte participó los días 22, 23 e 24 de abril en ExpoOrdes 2016 – XXVII  Degustación do Champiñón. A lo largo de este fin de semana, la villa ordense  acogió alrededor de 32.000 personas que pudieron conocer a los más de 160 puestos distribuidos por diferentes espacios temáticos,  como la feira multisectorial, la de artesanía, la muestra de maquinaria agrícola y el I Salón de Moda y Eventos.

Un gran número de asistentes se acercaron al stand de www.emonte.es para conocer en profundidad el funcionamiento de la primera plataforma de compra y venta de madera de Galicia.

Propietarios procedentes de diferentes puntos de Galicia y con madera de eucalipto, de pino, de roble, etc. para vender, valoraron positivamente la plataforma, ya que permite vender la madera al mejor precio e además con la máxima comodidad posible.

Funcionamiento de e-Monte

Aquellos propietarios que quieran vender madera, solo tiene que registrarse en la plataforma, y cubrir un sencillo formulario (nombre de la finca, superficie, especie principal, referencia catastral, etc). Una vez hecho esto, el propietario recibirá por correo postal un cartel de e-Monte que tiene que colocar en la finca. Finalmente, solo tiene que realizar unas fotografías de la finca y subirlas a la plataforma.

A partir de entonces, los propietarios ya no tienen que hacer nada más. Las empresas registradas en e-Monte reciben una alerta de que hay un lote disponible, y en el caso de estar interesadas podrán llegar a la finca sin necesidad de ir acompañados del propietario forestal. Esto es posible gracias a la APP de e-Monte.  Cubicarán y valorarán la madera de forma tradicional, y si están interesadas realizarán una oferta a través de la plataforma, entrando así a funcionar un mecanismo de subasta, en el que el propietario siempre tiene la última palabra.