A venda de madeira en pé

A venda de madeira en pé consiste en adxudicar á empresa rematante a madeira disposta no monte, de forma na que esta se fai cargo da corta, preparación e saca da madeira.

Todos aqueles propietarios forestais que teñan madeira no seu monte, poderán vendela a través de www.emonte.es coa máxima comodidade.

En e-Monte ofrecemos dúas modalidades de venda:

  • A risco e ventura. A empresa rematante comprométese á compra da madeira inicialmente estimada polo propietario por un importe fixo, asumindo ambas partes o risco da marxe de erro da medición á alza ou baixa. É dicir, o propietario coñecerá de antemán cantos cartos vai a obter pola súa madeira. Exemplo: 10.000 Euros por toda a madeira da Chousa do Muíño.
  • A resultadas. Neste sistema, o pago final da madeira estará suxeito á medición definitiva da corta, unha vez apeadas ás árbores. O prezo obtido polo propietario dependerá do número de toneladas obtidas na finca en cuestión. Exemplo: 35 Euros/Tonelada polos Eucaliptos da Chousa do Muíño.

Para proceder á venda da madeira do teu monte nalgunha das modalidades anteriores, tan só tes que rexistrarte como propietario e cubrir un formulario moi sinxelo.

 


La venta de madera en pie consiste en adjudicar a la empresa rematante la madera puesta en el monte, de forma en la que se haga cargo de la corta, preparación y saca de la madera.

Todos aquellos propietarios forestales que dispongan de madera en sus fincas, podrán venderla en www.emonte.es con la máxima comodidad.

En e-Monte ofrecemos dos modalidades de venta:

  • A riesgo y ventura. La empresa rematante se compromete a la compra de la madera inicialmente estimada por el propietario por un importe fijo, asumiendo ambas partes el riesgo del margen de error de la medición al alza o baja. Es decir, el propietario conocerá de antemano la cantidad de dinero que obtendrá por su madera. Ejemplo: 10.000 Euros por toda la madera de la Chousa do Muíño.
  • A resultas. En este sistema, el pago final de la madera estará sujeto a medición definitiva de la corta, una vez apeados los árboles. El precio obtenido por el propietario dependerá del número de toneladas cortadas en la finca en cuestión. Ejemplo: 35 Euros/Tonelada por los Eucaliptos de la Chousa do Muíño.

Para proceder a la venta de la madera de tu monte en alguna de las modalidades anteriores, tan solo tienes que registrarte como propietario y cubrir un formulario muy sencillo.

 

Icon made by [Freepik] from www.flaticon.com